T X XXXV Q5>-c-*50 Hulppostkantoor. Hoefkade, hoek Koningstraat Pompstation. T Van Ostadestraat Politiepost. Paulus-Potterstraat no. 136, hoek Hobbemastraat. Zuidwal ingang Ziekenhuis. Rembrandstraathoek Zuid-Buitensingel. Zuid-West-Binnen- singel Porseleinfabriek «Rozenburg». Prinsegracht, hoek Groote Lombardstraat Gevangenis. Luthersche Burgwal hoek Groote Markt no. 20. Hooge Westeinde, hoek Vleersteeg Gymnasium. Korfenbosch, hoek Slijkeinde Openbare school. Loosduinsche brug Politiepost. Loosduinsche weg Sluiswachters woning. Gasfabriek Portierswoning. Veen- kade no. 88. hoek Dacostastraat. Tollensstraat, hoek Bil- derdijksiraat no. 18. Westerbaenstraat Politiepost. Witte de Withstr. hoek van Diemenstraat no. 2. Van Diemenstr. hoek van Speijkstraat no. 176. Zoutmanstr. hoek Prins Hendrikplein 1. Laan van Meerdervoort no. 84. Diaconessehuis. Hugo de Grootstraat hoek Trompstraat no. 328. Hoogewal Politie post. Bazarstraat hoek Zeestraat no. 72. Alexandersplein Centraal Commissariaat van Politie. Bonistraattuinmuur van gebouw Riouwstraat no. 43. Atjehst. hoek Bankastraat no. 107. Balistr. no. 88 hoek Laan Copes van Cattenburgh. JavastraatNassauplein hoek Nassaulaan no. 23. Frederikstraat ingang Frederikskazerne. Kanaalstraat hoek Koninginnegracht no. 15. Mauritskade ingang Oranjekazerne. Oranjestraat tuinmuur van gebouw Parkstr. no. 14. Kazernestraat bureau der gasfabriek. Ja- gerstraatje hoek Vos in ’t Tuintje no. 2. Politiepost Schou wburg. Gemeente-Museumhoek Tournooiveld. Kneuterdijk hoek Hartogstraatje. Fluweelen Burgwal hoek Korte Pooten no. 63. Bezuiden hout Politiepost. Bezuidenhout, tegenover Koningin Emmapark. Villa Sandvliet. Schenkweg aan een paal tusschen de Ternoot- en Binkhorststraten. Zwarteweg Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. Zwarteweg no. 74 hoek Hekkelaan. Amstelstraat hoek Maasstraat. Nieuwe Haven Politiebureau. Gedempte Spui no. 54 hoek kleine Bagijnestraat. Spuistraat hoek Passage. Buitenhof Militaire Hoofdwacht. De gespatieerde namen wijzen plaatsen aan, waar tevens slangen wagens aanwezig zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 37