1 T X XXXVI P. Geelhoed. Job Taal. P. van der Kantoor Zuidwal 7. A. Overduin. Harst Mz. GEMEENTEWERK. Groene wegje 26. Architect-Directeur: B Reinders. Gemeente-ArchitectP. Tirion. GEMEENTE-APOTHEEK. Prinsestraat hoek Molenstraat. OPENBARE REINIGING. Kantoor Varkenmarkt 4. Directeur: J. Hoogwerf. HAVENMEESTER. W. van Werven. Kantoor Zuidwal 40. KEURMEESTERS VAN SLACHTVEE EN VLEESCH. lü H. van Aken. 2° G. M. Haffner. J. E. Beekman. J. Koens. J. F. Berkhout. F. A. M. Rijntjes. KEURMEESTERS VAN VISCH. M. M. Teen wissen. MARKTMEESTER. C. van Doorschot. Kantoor Prinsegracht 3. WAAGMEESTER. J. H. Mans velt. «30 ■«3® WAARBORG DER GOUDEN EN ZILVEREN WERKEN. Kantoor op de Groote Markt boven het Beterhuis, geopend Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 92 ure. DIRECTE BELASTINGEN. 1ste Afdeeling: Ontvanger B. W. v. Raab van Canstein. Kantoor Scheveningsche Veer 7. 2de Afdeeling: Ontvanger J. Kuyper Hzn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 38