xxxvn Y POSTWEZEN. Qg>-o-- De beide kantoren zijn geopend de vier eerste werkdagen der week, van 92 uren. ScheveningenCommies-Ontvanger A. Kamminga. Kantoor Wagenstraat. Geopend iederen werkdag. INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN. Ontvanger A. Keek. Kantoor: Valkenhuis bij de Gevangenpoort. RIJKS BETAALKANTOOR. Hooigracht 13. Betaalmeester: G. Hattinga Raven. KANTOOR VAN ZEGEL EN REGISTRATIE, GERECHTEL. EN ADMINISTR. AKTEN. Prinsegracht 42. KANTOOR VAN REGISTRATIE, BURGERLIJKE AKTEN. Anna-Paulownastraat 31 KANTOOR VAN BUITENGEWOON ZEGEL. Binnenhof. KANTOOR VAN HET SUCCESSIERECHT. Noordeinde 31 F. Hoofddirecteur der Posterijen: I. P. Hofstede. Inspecteur der posterijen in Zuidholland: B. P. W. Verweijde te ’s-Gravenhage. Directeur van het kantoor te 's-Gravenhage: H. N. G. Neujean. Het Hoofdkantoor, Kerkplein, is alle dagen geopend van 6.15 ’s morgens tot 10 uur ’s avonds. Zondags en op alle erkende Christelijke feestdagen van 95 uur. Voor postwissels en quitantiën alleen op werkdagen, van 93 uur. Voor de Pakketpost alleen op werkdagen van 9 uur ’s morgens tot 9 uur 's avonds. A v'zz -^3®

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 39