XXXVIII a. 6.— - T Het Kantoor der Rijks-Po st spaar bank, Buitenhof n°. 35, T is geopendop werkdagen van 9 uur ’s morg. tot 9 uur ’s av.; op Zon- en Feestdagen van 10 uur ’s morg. tot 42 uur ’s middags, tevens voor het debiet van postzegels, briefkaarten enz. De bijkantoren in de van-Galenstraat 42, Baüstraat 26, Flu- weelen Burgwal n°. 16, en Boekhorststraat 157 zijn alleen op werkdagen geopend van 93 uur en van 6 tot 8 uur’s avonds. Bijkantoor Parkstraat alleen op werkdagen van 94 uur; voor postwissels van 93 uur. Aanvang der bestellingen. Op Werkdagen 7.10.‘s morgens, 12.30, 3.15’s nam., en 8.30 ’s avonds (Pakketp. 8.’s morg.; 3.en 7.15 ’s av.) b. Op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen: 7. ’s morgens, 2.30 ’s nam. (Pakketpost 8.’s morg.) Lichting der Hulpbrievenbussen. Op de met vette cijfers gedrukte uren op Zon- en Feestdagen niet. Wagenplein, hoek Bierkade. Prinsegracht, aan het Huis van verzekering. Hoogewal, hoek Noordeinde. Dennenweg, hoek Maliestraat. Passage, hoek Spuistraat. Prinsesse- gracht, hoek Heerengracht.Javastraat, hoek Nassaulaan. Kneuterdijk, hoek Parkstraat. Boekhorststraat no. 157 aan het. Bijkantoor. Anna-Paulownastraat, hoek Laan van Meer- dervoort. Westeindeaan het politiewachthuis bij de brug. De-Riemerstraat, hoek Veenkade. Korte Vijverberg, hoek Toürnooiveld. Zwartewpg, hoek Zuid-Oost-Binnensingel. Javastraat, hoek Koninginnegracht. Sumatrastraat, hoek Kanaal. Herderstraat, hoek Paveljoensgracht. Bezuiden- hout n°. 12, a/h huis «Zandvliet». Billitonstraat, hoek Borneostraat. Van-Galenstraat n°. 42 aan het bijkantoor. Paulus-Potterstraat. hoek Hobbemastraat. Turfmarkt, hoek Hofspui. Fluweelen Burgwal n°. 16 aan het bijkantoor. St. Jacobstraat, hoek Wagenstraat. Witte-de-Withstraat, hoek van-Diemenstraat. Balistraat no. 26 aan het bijkan toor. Van-der Duijnstraat, hoek Oranjeplein. van-Die menstraat, hoek Laan van Meerdervoort 1e 8.10.45, 1.15, 4—, 10.45. Loosd. weg, hoek Gaslaan ’s morg. te 7.15, 9.15, enOO’sav. A

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 40