X XXXIX <3S> A @Ep—c- Y Nieuwe Scheven, weg aan het HotelDe witte brug» 8 ’s mórg., Y 4,30 en 9 uur ’s avonds. Aan het Station van den Holt Spoorweg: a. Richting Amsterdam te 6 41, 10.36 ’smorg., 1.37 ’s midd., 4 5 ’s nam. en 6 21 ’s avonds, b. Richting Rotterdam, 8.38, 10.30 ’smorg., 1.42, 4 52, 6 9 ’s nam. 6.35 en 11.10 ’s avonds. Aan het Station van den Rhijnspoorweg. te 6.05, 8.10, 10.20, 11.50 ’smorg., 1.40, 2.50, 4.52 ’snain. 6 30. 7.22, 8.45’s av. Aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (tijdens vergaderingen) ie 11.45 ’smorg., 3.en 4.30 ’s nam. Rijksdepóthouders voor den verkoop van Postzegels, Brief kaarten Briefomslagen en Postivissélfórmulieren. Jansen, Oranjekazerne (uitsluitend voor het Regiment). P. J. van Kuijk, Zeestraat 48. Mej. Wed. A Steunebrink, Sta tionsweg, hoek Korte Groene wegje. D. Littooy, Billiton- straat 16. A. A. ,1. Buys; Maliestraat 12. J. G. van Leeuwen, Westeinde 176. Mej. Mingelen, Spui 12. A. P. Witmaar, Spui 265 L. J J. Beijerman, Veenkade 89, hoek da-Costastraat en W. A. B. TerstroetMaasstraat 68. Aangeteekende brieven moeten minstens 30 minuten, en ge drukte stukken, dienstbrieven enz., bij groote hoeveelheidéén uur vóór de buslichting aan het postkantoor bezorgd zijn. De laatste buslichting aan het postkantoor is bepaald voor het buitenland als volgt: Vereenigde Staten van Noord-Amerika (over Engeland) 6. ’s avonds. (Dinsdag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag) Idem (over Amsterdam of Rotterdam) eiken Vrijdag 11.45 ’s avonds. België 8.15 ’smorg., 1.’s midd., 4.15, 6.’s avonds en 12.’s nachts. Denemarken 2.15, 4.15 en 8.’s avonds. Duitschland 5.45 en 9.15 ’smorg., 2.15, 4.15, 6.30 en 8. ’s avonds. Engeland (over Ostende) 1.’s middags. Idem (over Vlissingen-Queensborough) 8.15 ’s morgens en 6.'s avonds. Idem (over Calais-Dover) 12.’s nachts.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 41