r X Port‘) Q$>-o- XL «7 ■«39 -0^39 Frankrijk 8.15 ’smorg., 1.’smidd., 6.’s avonds en 12. ’s nachts. Italië 8.15 ’s morgens en 1 ’s middags. Luxemburg 1.’smidd., 6.’s avonds en 12 's nachts. Noorwegen 2.15, 4.15 en 8.’s avonds. Rusland 4.15 en 8.’s avonds. Spanje 8.15 ’s morg. Turkije (over Berlijn- Varna) Zon dag en Donderdag 4.15 ’s avonds. Idem (over Weenen) 6.30 ’sav. West-Indië (Nederl.): a. Suriname (over Amsterdam) den llden van elke maand, 11.45’sav. Idem (overSouthampton) 8.15 ’s morg., 2 Oct. en verder om de 44 dagen.b. Curasao (over Amsterdam) den llden van elke maand, 11.45’s avonds, alleen op verzoek. Idem (over Havre) den 13 en 28 van elke maand, 1.’s middags. Idem (over Liverpool) eiken Don derdag, 6.’savonds. Idem (over New-York) 6.’savonds, 5 Oct. en verder om de week. Zweden 2.15, 4.15 en 8.’s avonds. Zwitserland (over Duitschland) 5.45 ’s morg. en 4.15 ’s av. Idem (over Luxemburg) 1.’s middags. Nederl. Oost-lndië (over Amsterdam) met de stoomschepen der Maatschappij Nederland, laatste busl. postk. 11.45 ’sav.; Over Rotterdam, met de stoomschepen van de Rott. Lloyd 11.45 ’s avonds. Over Genua met de stoomschepen der Maatschappij Nederland, 6.’s avonds. Over Marseille met de stoomschepen van de Rott. Lloyd6.’s avonds. Over Marseille met de Fransche pakketbooten, 8.15’s morg. Over Brindisi met de Engelsche pakketbooten, 1.’smidd. Om van de aansluiting te Brindisi zeker te zijnis het raadzaam daags te vorenop hetzelfde uurvan de voorloopige verzending gebruik te maken. Kaapland, Oranje-Vrij straat, Transvaal, Natal, Bechu- analand, Delagoabaai en de havenplaatsen aan de oostkust van Afrika, Donderdags om de 14 dagen 9.24 ’s morg. van Rotterdam (port 25 ets voor brieven per 15 gr., gedrukte stuk ken en monsters 5 ets per 50 gr. min. 7| ct.voor aangetee- kende brieven een vast recht van 10 ets boven het gewone

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 42