XLI BINNENLAND. T Briefport, monsters of stalen van koopwarendrukwerken postpakketten, aanteekeningpostwisselspostkwilantièn. Binnenlaudsehe brieven en briefkaarten. Tot 15 gram 5 ct. boven 15 tot 100 gr. 10 et., boven 100 tot 250 gr. 15 ct.boven 250 tot 500 gr. 20 ct.; boven 500 tot 1000 gr. 25 ct.boven 1000 gram worden geene brieven toegelaten. Briefkaarten 3 ct., met betaald antwoord 6 ct. Monsters of stalen van,koopwaren. Voor elke 75 gr. of gedeelten daarvan 2| ct. Maximum ge wicht. 300 gr. Maximum afmeting 30 centimeters in lengte, hoogte en breedte, terwijl het adres alleen den naam des af zenders en handelsmerken mag bevattennommers en prijzen mogen bij gevoegd worden. Dagbladen en gedrukte stukken. Dag- en weekbladen boven 25 gr. (met of zonder bijvoegsels) 1 ct. per nommer of exemplaar. Dag- of weekbladen (met of zonder bijvoegsels) tot en met 25 gr. ct. per No. of exempt Bijvoegsels afzonderlijk tot 25 gr. f ct. voor elk bijvoegsel, boven 25 gr. 1 ct. Boek-, steen- of plaatdrukwerkphotografische hectografische afdrukken: elke 25 gr. of gedeelte daarvan 1 ct., boven 100 150 gr. 5 ct., boven 150200 gr. 7| ct., boven 200300 gr. 10 ct., boven 300400 gr. 12| ct., boven 400500 gr. 15 ct., en verder voor elke 250 gr. of gedeelte 2| ct. meer. Postpakketten. Tot 1 kilogr. 15 ct., boven 1 tot 3 kilogr. 20 ct., boven 3 tot 5 kilogr. 25 ct. Met aangegeven geldswaarde: boven het gewone tarief 10 ct. voor elke 100.Schadevergoeding voor niet aangegeven pakketten hoogstens f 2.50 per kilo. Kaarten voor verzending van postpakketten ct. Inhoudsmaat der pakketten hoogstens 25 kub. decim., langs de vlakken niet grooter dan 80 cM. Verreken-pakketten (pakketten tegen rembours) kunnen onder dezelfde bepalingen worden verzonden, mits onder betaling der kosten van inkasseering, waarbij het tarief geldt voor de over- making van gelden per postwissel. ©Er’—o-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 43