4 w 1 T= s -<so XLVI J LANDEN VAN BESTEMMING. 5 2i 2J 5 5 5 5 7i 5 5 5 5 21 21 21 21 5 21 21 5 21 21 21 21 21 21 21 5 9i “2“ 21 5 21 21 21 12| 25 12 12*. 12i 12| 25 12* 12* 25 121 12j 12* ci o-g c- Internationale postwissels kunnen verzonden worden naar: Ned. Indië, hoogste bedrag 150, recht 20 ct. per f 10; België, Bulgarije, Frankrijk, Algiers, Tunis, Italië, Luxem burg, Rumenië. Zwitserland tot hoogstens 500 francs, recht 12f ct. per f 12.50. Denemarken, Noorwegen, Zweden tot 360 kronenrecht 12f ct. per 12.50. Duitschland en Helgoland tot 400 mark, recht 12i ct. per f 12.50. Oostenrijk-Hongarije tot 400 mark, recht 12j. ct. per ƒ12.50. De Vereenigde Staten van N.-Amerika tot 100 dol!.; recht 17| ct. per 12.50. doch niet minder dan 35 ct. Groot-Brittannië en sommige andere plaatsen aan de Kaap de Goede Hoop tot 10. recht 15 ct. per 10. PAKKETDIENST MET HET BUITENLAND. Aangifte der waarde niet toegelaten. Bewijs van bezorging 5 ct. Maximum zwaarte 3 of 5 kilogr.inhoud hoogstens 20 kub. decim., langs een der vlakken niet grooter dan 60 centim. o-<$@ Perzië Port-Natal Portugal Rumenië Rusland Spanje Singapore, Malakka, Wellesley Tunis, Tripoli Turkije (Europeesch, Aziatisch). Venezuela Ijsland Zweden Zwitserland O •10 15 -10 •10 10 10 ■10 10 10 10 •10 10 10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 48