=T A RIJKSTELEGRAAF. XLvm LANDEN VAN BESTEMMING. Port. ƒ1.75 1.50 Guadeloupe Martinique Fr. Guyana Réunion Pondichery Italië met Cicilië en Sardinië De kantoren La Goletta en Sousse in Tunis »1.37 1. 0.75 Gallipoli, Jaffa, irna, Valona en Algomeene bepalingen. Duidelijk schrift. Aanhalingen, verwijzingen, doorhalingen moeten gewaarmerkt zijn. Kunnen worden gesteld in iedere ---O— Ned. Indië (Zie hiervoren). Het verschil in vracht voor verzending naar hetzelfde land wordt veroorzaakt dooi’ den verzendingsweg. Luxemburg Montenegro Noorwegen Portugal Oostenrijk-Hongarije Rumeniê Servië Spanje Constantinopel Beyrouth, Candia, Dardanellen, Mitilene, Rhodus, Salonica, Smii eenige anderen Zweden Zwitserland f 1.12J j «1.124 1.50 l «1.25 0.624 l 0.624 1.124 0.874 1.37-4 0.75 1.124 1.124 I.I24 1.50

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 50