T X 08— X - LU f 0.285 (D). Afrika. Amerika. Zanzibar per woord 4.72 (D). Mozambique per woord 5.27 (D). Delagoa (Lorenzo Marquez) per woord f 5.37 (D). Durban per woord f 1.175. Natal per woord f 1.175. Transvaal per woord f 1.175. Albany Baltimore Boston Tarief van eenige der meest voorkomende plaatsen langs een der kabels of langs den goedkoopsten verzendingsweg. per woord. 0.92 0.92 0.82 Hongarije per woord f 0.125 (D). Italië per woord f 0.145 (D). Luxemburg per woord 0.085 (D). Malta per woord f 0.245 (D). Mecklenburg als Duitschland. Montenegro per woord 0.145 (D). Noorwegen per woord f 0.165. Oostenrijk per woord 0.125 (D). Portugal per woord f 0.165 (D). Pruisen als Duitschland. Roumanie (Moldavië, Wallachije) per woord f 0.145 (D). Rusland (Europeesch) en kantoren in den Kaukasus per woord f 0.225 (D). Saksen als Duitschland. Servië per woord f 0.145. Spanje per woord f 0.145 (D). Tunis als Algerie. Turkije (Europeesch en Aziatisch) p. w. Wurtemberg als Duitschland. Zweden per woord f 0.125 (D). Zwitserland per woord f 0.155.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 54