T T f- r Handelspapier. Tarief van het Zegel. LVI ONDERHANDSCHE AKTEN VAN KOST Verhuring van on- Princ. 1—3 M. 1 Maand roer. goed. aan Beleening of inpandgeving, enz. Met 50 opcenten. Meer dan 3 Maand. vrij 0.25 0.50 0.75 1.— 1.25 0.37-j. 0.75 1.12| 1.50 1.87-1- O f 2500 5000 7500 10000 f 1250 2500 3750 5000 @S> Formaatzegel. Groot Register papier Register papier Gewoon papier Half vel gewoon papier Klein papier Kwitantiën boven 10 f 5000 10000 15000 20000 binnen het Rijk betaalbaar, zijn onderworpen 100.— 0.05; f 200.— f 0.10; ƒ300.— Princ. f i— 0.75 0.50 0.25 0.15 0.05 met 50 opc. f 1.50 1.12j- 0.75 0.37| 0.221 zonder opc. Wissels een zegelrecht voor ƒ0.15; f 400.—f 0.20; 500.— ƒ0.25; 1000.—0.50 1500.0.75; 2000.1.elke 500.honger 25 cent meer, boven de 10.001'.0.50 voor elke 1000. alles vrij van opcenten. Wissels buiten het Rijk betaalbaar, en het zoogenaamd kort- papier binnenslands betaalbaar, zijn slechts onderworpen aan een vast zegelrecht van 5 cent. c-- 50 100 200 300 400 500

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 58