v' A A - (P. 3.) De Burgemeester, PATIJN. -o-<3© Art. 2. Met al deze rijtuigen wordt weggereden langs den Zwarten Weg, over de brug voor de Rijnstraat, door de Hekke- laan of naar den Z.-O. Binnensingel. Art. 3. Tegen het einde der bijeenkomsten zullen de rijluigen I waarmede wordt voorgereden: a. voor de deuren in den voorgevel van het Gebouw, b. voor de deuren in den zijgevel aan de Muzenstraat, in files worden geplaatst en wel: de onder a genoemde rijtuigen in de Rijnstraat, de onder b genoemde rijtuigen op den Zwarten Weg tusschen de brug voor de Rijnstraat en den Z.-O. Binnensingel en in de Muzen straat. De rijtuigen voor de leden van het Bestuur van het Gebouw kunnen afzonderlijk in de Muzenstraat geplaatst worden. Art. 4. Op den Z.-O. Buitensingel en op de Heerengracht mogen tegen het einde der bijeenkomsten mede rijtuigen worden geplaatst, doch niet anders dan in file overeenkomstig aanwijzing der politie, voor bezoekers die zich te voet daarheen begeven, om van daar weg te rijden. Art. 5. Met rijtuigen met vertrekkende bezoekers wordt weg gereden in de richting naar de Heerengracht of Princesse- gracht. Art. 6. Men is gehouden om de bevelen der politie terstond op te volgen. ’s-Gravenhage31 December 1885. Bekendmaking. De BURGEMEESTER der Gemeente ’s-Gra ven ha ge, Gezien- art. 40 der Algemeene Politie-verordening, heeft goedgevonden vast te stellen de volgende bepalingen voor rijtuigen in acht te nemen bij bijeenkomsten in het ge bouw Diligentia Art. 1. Tegen het begin der bijeenkomsten zal worden aan gereden in file van het Tournooivelddoor het Lange Voorhout langs het Ministerie van Marine, en weggereden in de richting naar den Kneuterdijk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 62