T Y -°-15X LXII Standplaatsen: De Buitenpleinen der beide Spoorwegstations. Het Tournooiveld bij het Lange Voorhout. Het Buitenhof. De Plaats. De Oranjestraat. De Laan van Meerdervoorthoek Zeestraat. De Hoefkade. Het plein aan de landzijde van het Kurhaus te Scheveningen. De Duinstraat aldaar. De rijweg langs het strand bij het «Hotel Rauchaldaar. De Wassenaarsche straat bij het gebouw Seinpostaldaar. Voorts (doch enkel voor ’s nachts van 11 tot 3 uur): de rijweg zuidelijk van het Plein. Als standplaatsen voor veer rij tuigen zijn aangewezen Het Scheveningsche veer, bij het Noordeinde. Het veer aan de Nieuwstraat te Scheveningen. De koetsier is verplicht vóór het afrijden een bulletin af u te geven, waarop o. a. het nummer van het rijtuig is ver meld. De reiziger wordt uitgenoodigd zich te overtuigen dat het bulletin, dat hem wordt uitgereikt, hetzelfde nummer draagt als het rijtuig. De koetsier is bevoegd vooruitbetaling te vorderen. TARIEF voor het gebruik van gezadelde paarden, gezadelde ezels en van bokken, gespannen voor wagens, te Scheveningen, vastgesteld door Burgemeester en Wethouders. Gezadelde paarden Van het Kurhaus naar de badkoetsen Scheveningen QS> f 0.15 -0-<S®

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 64