T I LXIII b. c. 15 25 15 20 10 25 ©Er—o- <3>-« f 0.25 - 0.45 - 0.65 - 0.45 - 0.75 - 1.— f 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.35 - 1.25 - 2.25 -^-80 w f 0.50 - 0.75 TARIEF voor Bestellers, Pakjesdragers en Weg wijzers post vattende op de openbare straat binnen de Gemeente. halven dag- rijden. geheelen dag rijden met één kind twee kinderen 3 a 4 één kind twee kinderen 3 a 4 1. Een BOODSCHAP, met inbegrip van de bezorging van voor niet zwaarder dan 2 kilo’s, binnen den afstand 10 ets. Voor een half uur rijden geheel uur rijden. Gezadelde ezels: werpen van 15 minuten 2. Idem, met het terugbezorgen van antwoord. 3. Idem, op een afstand van meer dan 15 en minder dan 30 minuten 4. Idemmet het terugbezorgen van antwoord 5. WEGWIJZEN aan één persoon of gezelschap bin nen den afstand van 15 minuten 6. BOODSCHAPPEN en WEGWIJZEN, per uur 7. VRACHTEN om te dragen, hoogstens zwaar 20 kilo’s, op een afstand van niet meer dan 30 minuten Van het Kurhaus naar de badkoetsen Scheveningeu Voor een half uur rijden geheel geheel uur rijden. geheelen dag rijden Bokken voor wagens gespannen Voor een half uur rijden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 65