STOOMTRAMDIENSTEN A TARIEF der kosten van verpleging in het Gemeente ziekenhuis te ’s-Gravenhage voor het jaar 1888. LXV der Kooy, Wagenstraat 33, personen binnen de bode P. van DijkDinsdags en Vrijdags. Rijswijk en Geestbrug. Bestelhuis Torenstraat 12 en Vla mingstraat 13. 2e 3e 4e - 35.— - 14.— - 5.25 - 52.50 - 24.50 - 10.50 7.50 3.50 1.50 - 5.— - 2.— - 0.75 - 225.— - 105.— - 45.— Naar Scbevéningen2, nl. één van het Rijnspoorstation af (tot hef Kurhaus) en één van het station Hollandsche spoor en de Anna-Paulownastraat af (tot het strand). V - 115.— - 60.— - 22.50 die korter dan een jaar hunne woonplaats Gemeente hebben of elders wonen lek!, ƒ10.p. dag, ƒ70.p. week, 300.—over 30 dagen. en voor le kl. 7.50 p. dag, 2e 3e 4e Voor Voor personen, die langer dan een.jaar hunne woonplaats binnen de Gemeente hebben, voor hunne minderjarige kinderen pcj .'5V11CI1 UIC laugci Udll CCll jaui uuiiuc nuuiipia.ai.o JJUIUCU Gemeente hebben, voor hunne minderjarige kinderen hunne inwonende dienstboden: 52.50 p. weekf 225.over 30 dagen. @g>-o-o-<3 O Naaldwijk. Bestelhuis achter de Groote Kerk no. 11 bode van den Ende, dagelijks behalve Donderdags. Scbeveningen. Bestelhuis. Halstraat 6. Voorburg. Wagenstraat 2, bode Zieckda gelijks. Wassenaar. van der Kooy, Wagenstraat 33, bode Zandvliet, Maandags, Woensdags, Vrijdags. Zoetermeer en Zegwaard. Bestelhuis Groenendal straatje 14,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 67