X Stoombooten op: ---«go LXVII Zevener (bij Commissaris: D. van Tol, Bierstraat. en Veghel. Woensdag- Dordrecht. P. en G. Sillevis, Dunne Bierkade 12. Woens dag voorm. 7 uur en Vrijdag 3 uur. Arnhem, Wageningen, Bhenen, Culemborg en Schoonhoven. Maandagmiddag 12 uur en Donderdagavond 8 uur. Breda en Oudenboseh. Maandag en Vrijdag voorm. 9 uur. Doesburg. Woensdag en Zaterdag. ’s-Bosch en Gorinchem. Dinsdag en Donderdag ’s avonds 8 uur. Maastricht, Weert, Helmond avond 8 uur. n Rotterdam. D. Hoogenraad, Amst. Veerkade 28. Dagelijks T nam. 3 uur (beh. Zondag). C. van der Kwast en A. van Weeghel, Dunne Bierkade. Dagelijks nam. 5 uur (beh. Zondags). Schiedam. J. Frijlink, Lage Nieuwstraat 11. Maandag en Donderdag nam. 1 uur van de Bierkade. H. van Vliet, Amst. Veerkade 29. Vrijdag voorm. 5 uur. Utrecht. G. Tetenburg, Amst. Veerkade 20. Dinsdag, Don derdag, Zaterdag nam. 3 nur. Vlaardingen. De Willigen, Verschoor en van weekbeurt), ’s Maandags 1 uur van het Spui. Voorburg, ’s Maandags en Vrijdags 1 uur van het Zieke.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 69