T TARIEF DER PASSAGE-PRIJZEN V Stoomvaar t-Maatschappij ..Nederland”. A A LXVIII 75,- 350,— 75 300,— 330,— Genua Genua—Batavia of Padang Port-Saïd Port-SaïdBatavia of Padang 390,— 450,— 75,— 150,— 75,— 150,— 700 120,— 600,— o— VAN DE 14-daagsche Maildienst van AMSTERDAM naar BATAVIA en OMGEKEERD. Directie: Amsterdam, Prins-Hendrikkade 160. Agentuur te ’s-Gravenhage: Crans Co.Gedempte Burgwal 24. 2de KI. f 400,— 125,— Tweede Klasse: Van Batavia of Padang naar Pord-Saïd Genua Amsterdam 1ste KI. Van Amsterdam of SouthamptonBatavia f 800, Port-Saïd 250, Port-Saïd naar Genua Amsterdam Genua Passagiers worden ook ook overgevoerd van Amsterdam of van Genua via Batavia naar Singapore op de volgende voor waarden, als: Van Amsterdam naar Singapore, 1ste klasse 816, Genua naar Singapore 720, Kinderen in verhouding als volgens gewoon tarief. In de 2e klasse de helft van bovenstaande prijzen. Het passagebiljet wordt bij de Directie te Amsterdam afge geven tot Singapore, doch moet te Batavia bij de Agenten J. Daendels en Co. verwisseld worden tegen een biljet in dezelfde klasse op een der St corners, ter keuze van den passagiernaar Singapore. Y -0^30

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 70