r T X TARIEF DER PASSAGE-PRIJZEN Rotterdamsche Lloyd. de helft der passage. - LXIX Onderstaande Hoofdbepalingen gelden zoowel voor de op den dag 250,— 150,— 700,— 120,— 600,— 390,— 450,— 75,- 150,— 75,— VAN DE Agenten: Rüijs Co., Veerkade 8, Rotterdam. Agent voor ’s-GravenhageF.T. Courier dit Dubekart,Veenkade 43. Van ROTTERDAM naar BATAVIA en OMGEKEERD. 1ste KI. 2de KI. **w, 125,— 75,— 350,— 60,— 300,— Rotterdam of SouthamptonBatavia of Padang 800,400, Port-Saïd Marseille MarseilleBatavia bf Padang MarseillePort-Saïd Port-SaïdBatavia of Padang Tweede Klasse. Van Batavia of Padang naar Port-Saïd f 330, Marseille Rotterdam Marseille Rotterdam Port-Saïd Marseille Mij. „Nederland” als voor de „Rotterd. Lloyd”. Van Amsterdam of Rotterdam tot Genua of Marseille of Port- Saïd en omgekeerd, van Batavia tot Port-Saïd en omgekeerd, en van Genua of Marseille naar Port-Saïd en omgekeerdwordt alleen passage verleend voor zooverre zulke vereenigbaar is met de Hoofdlijn, waarvoor de plaatsen beschikbaar moeten blijven. Voor elk die op den dag van inscheping het derde jaar is ingetreden en het tiende nog niet heeft volbracht: Voor twee kinderen uit een gezin die op den dag van insche-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 71