T I A - COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES. LXXII geldig voor ■o-<3Q 2de KI. f 672 720, Voor kinderen 102 jaar de helft. 2 kinderen beneden 2 jaar als voorl kind van 102 jaar. 1 kind 2 niets. Voor hen die op andere plaatsen van Java dan Batavia in schepen, gelden de met het gouvernement gecontracteerde voorwaarden. Ten aanzien van het recht om desverkiezende te Genua of Marseille of elders te debarkeeren moet met betrekking tot sommige passagiers van de 2e klasse worden opgevolgd het geen daaromtrent in het Contract met het Gouvernement is overeengekomen. Agenten te Rotterdam: Smith Co. KantoorWillemskade. Passageprijzen der Mailbooten der Messageries Maritimes: 1ste KI. 2de KI. Van Marseille tot Singapore per persoon f 756,f 480, Batavia 792,492, Retourbiljettengeldig voor 9 en 12 maanden met inbegrip van den duur der reis heen en terug. Van Marseille tot Singapore en terug: 9 maanden 1ste KL f 1200, 12 1320, Van Marseille tot Batavia en terug: geldig voor 9 maanden 1ste KI. f 1224,2de KI. f 696, 12 1368,768, In deze prijzen zijn Koffie, Déjeuner, Dineralsmede gewone wijn bij de maaltijden, begrepen. Kinderen van 3 tot 10 jaar betalen de helft, die onder de 3 jaar niets. Bij het bespreken der plaatsen moet het bedrag der passage te Rotterdam worden voldaan. Voor civiele en militaire Ambtenarenin dienst van het Nederlandsche Gouvernement, zijn de prijzen gesteld als volgt: 1ste KI. 2de KI. Van Marseille tot Batavia per persoon f 673,f 492,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 74