X X LXXIV Prijzen der plaatsen aan ’t Bureau. f Prijzen der Abonnementen. f 32.50 32.50 32.50 35.— 21.50 19.— 13.50 3.— 3.— 2. — 3. — 1.75 1.25 1.25 0.75 1.— 0.60 0.40 0.30 0.20 0.25 0.15 f 120 - 115 - 700 - 115 - 120 - 76.50 - 67.— - 47.75 - 40.— - 35.— 90 voorst. 45 voorst. 12 voorst. 225 - 215 - 1300 - 216 - 230 - 144 - 126 - 90 - 75 - 65 Premier Rang Stalles Fauteuils de Parquet Baignoires d’avant-scêne Baignoires Parterre Balcon Idem Place Militaire Second Rang Idem place Militaire Loges des Troisièmes Troisième Rang Idem place Militaire Quatrième Rang Idem place Militaire Carnets Balcon 10 places a f 1. Second 10 - 0.75 <3® De dagen der voorstellingen zijn: Maandag, Donderdag en T Zaterdag. Het plaatsbureau is open alle dagen van 10 tot 3 uur. De administratie behoudt zich het recht voor om bij bui tengewone voorstellingen de prijzen der plaatsen te verhoogen. Ie Rang, le rij Idem, 2e Loge Grillée (zes plaatsen) Stalles Baignoires d’avant-scène Fauteuil de Parquet Baignoires Parterre Balcon 2e Rang

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 76