T T (Kreukniet, Blaser en Bigot). X Concerten. GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETEN SCHAPPEN. CASINO (Wagenstraat). Directeur: Frits van Haarlem. Hoogduitsche Opéra. Salon des Variétés. LXXV Uitvoeringen van verschillenden aard. Hollandsche Opera. Directeur: J. G. de Groot. Diligentia-Concert 11 December 18898,22 Jan.5,26 Febr.1226 Maart 1889. Cr @S> <B9 Directeur: A. Saalborn. Niet persoonlijk abonnement 18 voorstellingen met vaste plaats. Balcon ƒ1.75, Zaal 1.Tusschengalerij 0.80, Boven galerij 0.50. Stellen kaarten voor 18 voorstellingen. Balcon 2. Zaal 1.25, Tusschengalerij 1.— Boven galerij 0.50. Prijzen der plaatsen aan ’t Bureau Balcon 2.49, Zaal 1.75, Tusschengalerij 1.Boven galerij 0.50. Woensdags en ’s Zondags om de 14 dagen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 77