1 KONINKLIJK NEDERLANDSCH TOONEEL. 1 Abonnementsvoor waarden LXXVI overige plaatsen f 2.50 24.— ®8«- DE PRIJZEN des avonds aan het bureau zijn - 2.— - 1.75 - 1.25 - 1.— Abonn. i 77.50 - 72.50 - 95.— - 77.50 - 72.50 - 300.— - 62.— - 55.— - 52.50 - 38.— - 31.50 voor het Speelseizoen 1889/90. De prijzen van het abonnement (voor 62 voorstellingen) zijn als volgt: Beschikbaar en met vaste zitplaatsen le Rang, voorplaatsen (le rij). id. overige plaatsen Stalles Baignoires d’av.-scène, voorplaatsen overige plaatsen Loges grillées voor 6 personen Parquet Baignoires (voorplaatsen le rij) Idem. overige plaatsen Balcon le Rang en Parterre Ambtenaars-abonnement, Balcon en 2e Rang uitsluitend voor 8 maanden en persoonlijk Het abonnement voor 10 maanden wordt met 5 pCt.dat voor korteren tijd met 4 pCt. verhoogd. Het bedrag der abonnementen moet worden vooruitbetaald. Militairen in uniform betalen op alle rangenmet uitzondering van de Stalles, half geld. Abonnementen worden aangenomen dagelijks 10—3ure, aan het bureau van den Schouwburg, waar tevens alle inlichtingen te bekomen zijn. Abonnés van het vorig seizoen zullen tot den 12en September de voorkeur op hunne vroegere plaatsen behouden. De abonnements-voorstellingen zijn begonnen op Dinsdag 17 September.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 78