BEZIENSWAARDIGHEDEN. i LXXVII <3© r Koninklijke Bibliotheek. en Kabinet van penningen en gegraveerde steenen. Lange Voorhout. Voor iedereen dagelijks geopendgedurende de maanden De cember en Januari van 403 ure, de overige maanden tot 4 ure, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Aanvragen om boeken en handschriften ter lezing te beko men, behooren te worden gedaan aan een der in de leeszaal aanwezige ambtenaren. Toegang kosteloos. Particulier Kabinet van Schilderden. van wijlen den Heer Baron Steengracht. Lange V ij ver berg 3. G-emeente-Museum Korte V ij v e r b e r’g. Dagelijks geopend van 10—3 ure, uitgezonderd Zaterdag. Op Zon- en Feestdagen van 4 —3 ur. Toegang kosteloos. Kon. Kabinet van Schilderijen. (Mauritshuis.) Korte V ij verberg 22. Geopend gedurende de maanden Oct.Maart van 103 ure. Gedurende de overige maanden van 104 ure. Op Zon- en Feestdagen van 1 tot sluitingsuur. Toegang kosteloos. Museum van Straf- en Folter werktuigen. (Gevangenpoort.) Op Werkdagen geopend van 104. Op Zon- en Feestdagen van half 14 ure. Toegang kosteloos. Museum Meermanno-Westreenianum. Prinsessegracht 3 0. (Boeken, Handschriften, Platen, Kaarten, Penningen, Munten enz.) Geopend den eersten en derden Donderdag van elke maand van 103 uur. Toegangskaarten verkrijgbaar Lange Voorhout 34 of aan het 1 Museum zelf.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 79