Den Haag, September 1889. «.Eet Haagsch Jaarboekje heeft zich reeds vele vrienden gemaakt 1Deze bemoedigende mededeeling deed mij met lust en ijver het Mengelwerk voor den tweeden jaar gang samenstellen. Velen waren mij daarin behulpzaam, waarvoor ik hen mijn welgemeenden dank betuig. Indien ik iets moet betreuren dan is het dit, dat eene beperkte ruimte ook beperking in de mededeelingen eischt. Wat nood echter Als het Jaarboekje een hoogen ouder dom mag bereikendan is er plaats voor veeldan zal elk jaar afwisseling genoeg aanbieden, en de geschiedenis van onze goede stad 's-Gravenhage, in haar verleden en heden, allengs plaats krijgen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 8