T T Lxxvni _r van Voorhout. Plein 1813. Plein. Noordeinde. Buitenhof. Paveljoensgracht. Koning Willem II. Spinoza Kon. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indië. He erengracht. De bibliotheken zijn alleen geopend op werkdagen van 124 uur. Fonteinen op het Binnenhof en op het B a n k a p 1 e i n. Op het Binnenhof voorts de Tréveszaal, de Loterijzaal, de Vergaderzalen der le en 2e Kamer der Staten- Gene raai. Het Huis ten Bosch in het Haagsche Bosch. Kon. Zoöl. Bot. Genootschap. De jaarlijksche contributie bedraagt voor een gewoon lid 25.voor een lid-aandeelhouder van 21.voor zoons van leden (van 1823 jaar) f 12.50. (Ballotage). Panorama Mesdag. Zeestraat. Dagelijks geopend van 105 uur. Entrée 49 cent. Kinderen beneden 14 jaar 25 ets. Panorama International. N a s s a u 1 a a n 18. Dagelijks geopend van 1010 uur. Entrée 25 cents. Familiekaartjes tegen minderen prijs. Groote Koninklijke Bazar van D. Boer Zonen. Zeestraat 82. MONUMENTEN: Standbeeld van Willem den Zwijger Ruiterstandbeeld van Standbeeld Gedenkteeken van Karel Bernard Hertog Saksen-Weimar-Eisenach Gedenkteeken herstel Nederlands onafhanke lijkheid

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 80