DOOR J. TIDEMAN. 'Aan ’s @raVenhage. ^SAroet u, heerlijk ’s Gravenhage, k Pronkjuweel in Hollands tuin, '■ka-' Rijk gezegend lievlingsplekje, Prijkend aan zijn zandig duin; Met uw eeuwenoude stammen, Met uw frissche looverpracht Schoonst geschenk uit vroeger dagen Dat Natuur u heeft gebracht. ’k Groet ueerbiedwaarde muren Eens der Graven hof en hal, Waar het zoet gefluister ruischte Bij het vroolijk feestgeschal. ’k Groet u, standbeeld van den Zwijger, Door wiens grootsch en wijs beleid Neêrland vóórging op het voetpad, Dat ten zege heeft geleid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 84