dochter. A° 1459. DOOR A. J. SERA’AAS VAX ROOKTEN. I. «Aagtedes folders ij moeten in onze verbeelding een heelen stap terug gaan, en ons verplaatsen in het jaar onzes Hoeren een duizend vierhonderd en negen en vijftig, op een van de dagen der Lentemaand. Nu die schijnbare tour de force is verricht, valt het ons In 1882 werd deze historische novelle opgenomen in een Vlaamsch tijdschrift: het Nederlandsch Museum, en daardoor beperkt tot een gering aantal Noordnederlandsche, in elk geval Haagsche, lezers. Wegens de daarin vermelde gebeurtenis meende ik haar in dit jaarboekje, met enkele kleine wijzigingen, te mogen herdrukken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1890 | | pagina 86