33 M. A. v. R. v. d. K. de oude tijd zooveel beter? Den Haag. <s R. 3 In een verkoop-Catalogus van boekennagelaten door Dr. Veerman welke op 2 Mei 168G door Abraham de Hondt op de Groote Zaal binnen Den Haag zouden worden verkocht is het volgende gedrukt: «Aen den Kooper Dewyle by dagelijckse experientie meer en meerder bevon den werf, dat er vele zijn, dewelcke den Boeck verkoper maanden laten nalopen, de Boecken gehaelt hebbende, en niet en betalensoo segge by desedat direct noch indirect geen Boecken en sullen werden gegeven als met contant geldt ofte binnen den tijdt van drie weecken sullen moeten werden gehaeltof by manquement van dientot haren schade weder om sullen werden verkocht. «De secondes zouden, indien zij hun geweer getrokken hadden, gestraft worden als de principaalenen, slechts toekijkers geweest zijnde, zou men hen afdanken, zoo zij Officieren waren; maar gemeene soldaten zouden voorbeelde lijk gestraft worden.» (Zie Het leven van Frederik Henrik, 1737, deel II, blz. 112—114.) Den Haag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 100