,Xleyn a>arqenspraakje” OVER PE INENTING DER KINDERPAKJES IN DEN HAAG. (Met aanteelcening van Dr. R. Krul.) «Te bekomen te Amsterdam, bij G. de Groot en zoon,'1761 72?; Bom, 1756—4812; Baalde, 1779—1789; e. a.; te Haarlem, J. Bosch17401793; LeydenHogeveen'1766’85’s HageWed. 0. v. Thol en Zoon, 17651772; Delft, van der Smout, 1761’89. Rotterdam, Arrenberg, 17571788. In '1757 gaf hij uit: «Deinen ting der kinderpok jes enz. met lysten. Vis, 17601803; de Vuyk, 1756’79; Bothal 17621803; Dordrecht, Blussé van 1751 af, en verders bij de voornaamste Boekverkopers». Uit Ledeboer blijkt mij. dat deze firma’s bekend waren tusschen de jaren 1756 tot het einde der eeuw. Jenner’s geschrift over zijne ontdekking dagteekent van 1798, nadat hij deze kunstbewerking voor het eerst den 14 Mei 1796 in het openbaar had verricht. ■yVn tweeden druk was in liet begin van 1768 in den boekhan- M del verkrijgbaar: «Kleyn samenspraak]e tussen Lysje ''■J Moeyal en Kaatje Weetgraag, Twee Vrouwen, vaarende van den Haag naar Delft. Over de Inenting der Kinder-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 103