38 8 aan een dame op de Rijswijkse weg gegeven in een koets. Wel dat loov ik wel, daar hebben’er wel meer de Pokken op de Ryswyksche weg in de kermis of zoo gekregen in een Koets, Leysje, dat kan wel gaan. Neen Meyt, ik meen de Kinderpokjes, se prikken een gaatje in je Arm, se smeeren daar wat materie op, en dan praaten se wat Engelse woorden en dan heb je de Pokken, en dan moetje loopenof je wilt of nietdie heele Stad door in Regen en in Wind, in Haagel en Sneeuw, jaa drinken koud Water. Pa’s onmeuglyk, sou ik de Pokken krygen daarvan, en loopen dan of ik dol was. Wel dat kan wel weesen, me kryg se wel van sien, en van schrik, maar das raar, se krygen er somtijds 3 a i, en das genoeg, en dan kryg je se nooyt weer, sou jy dat gelooven? Dat selle se myn niet wys maaken, nou ben ik maar een dom Mens, dat sien ik wel dat is maar apenspul, om de Luy Geld uit de Beurs te kloppen, teegen dat die Luy se weer krygen voor goed, zyn sy weg met je geld. Maar loopen die Mensen seeker met de Pokken zoo op straat, wel dan hoeven se niet veel in te enten, dan kan men se wel krygen van selfs, want als het Pokken zyn, zoo setten se over, doen se dat niet, dan zyn ’t geen Pokken, en wat help me dan dat ik me siek maak. Jaa dat weet ik nietse seggendat men die Suypton 40 of 50 Ducaten geeft voor elk Mensch, ik voor myn gaf er geen 40 duyten voor. Jaa Kind de Grootste van ons Land doen dat evenwel, en die sou men seggen weeten meer, als wy arme domme Menschen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 105