39 21 Dec. 1818. De Comm, van Fabricage gelieve een honderdtal rood ge schilderde letters K te doen vervaardigen om aan de met Kin derziekte besmette huizen te doen aanhechten. Uit naam der geneeskundige Commissie voornoemd, F. J. van Maanen, Secret. AANTEEKENING. Oppervlakkig zou men meenen, dat hier Sutton moet ge lezen worden, en werkelijk heeft wijlen Prof. Dr. Groshans te Rotterdam zich laten verschalken. Zorgvuldige naspeuringen echter hebben geleerddat de broeders Robert ‘jen B. Scheurleer zal o. a. 14 Sept. 1789 verkoopen «als meede het geheime middel tegens de Kinderziekte nagelaten door wijle den Heer Medicinae Doctor J. J. van den Bosch». (App. 12/8 1789.) Jaa de Grooten doen zoo veul, dat jy en ik wel laaten souwen, maar in ’t Haagje is ’t niet als by ons, daar hebje altyd wat raars.” Hiermede wordt het gesprek op een ander onderwerp over gebracht Een paar kleinigheden uit het Archief voeg ik hier nog aan toe De naam Robert Sutton was den Hagenaar reeds vóór hon derd jaar bekend, blijkens: Extracten uit de Decreetbrieven van het Hof van Holland, fol. 368. 3 Juni 1652. Gerrit van Loon, koopman van brandewijnen te Rotterdam, in zijn privénaatn en als bij transport het recht verkregen hebbende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 106