40 I van Anthony van Kempen, zijn schoonvader, mede koopman van brandewijnen aldaar Impetranten contra Robbert Sutton, Engelsch herbergier, verkoopt aanJan van Span- gien een huis en erf gelegen Noordeinde bij de Scheveningsche brug. Verder; fol. 182. 2 September 1752. Willem van Spa, suikerbakker. Impetrant contra: Bobbert Sutton, Engelsch herbergier, verkoopt aan: Adriaen van Boshuysen, solliciteur, een huis en erf, gelegen Achterom N.zijde. (Welwillende mededeeling van den heer C. J. Wasch). Ik voeg er nog bij uit een App. van 22 Maart 1649. Robbert Sutton Engelsman voor 6 maanden Sureté de corps. Daniël Sutton nimmer den Neder land- schen bodem hebben betreden, en dat onze goede stad ’sGravenhage liet enige arbeids veld is geweest hunner agentende dikke dokter Alexander Sutherland en de dunne inoculator Andreas Hewith. Zij arriveerden den 22 December 1767, om den Hagenaren de natuurlijke pokken niet te verwarren met de koepokken,te enten volgens the Suttonian System door Daniël beschreven in The Inoculator, anno 1763 uitgegeven. Dat onze medici dit met leede oogen aanzagen, is niet te verwonderendaar in ons land de eerste entingen hadden plaats gehad te Amsterdam in November 1748, en hier in Mei 1754. Maar het was in fatsoenlijk op zijn Engelsch geënt te worden; immers vele voorname Hagena ren, o. a. de twee dochters van Graaf Bentinck van Rhoon

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 107