57 Israëlitisch Ziekenhuis te ’s-Gravenhage Prinsegraeht. Het hoofddoel van dit ziekenhuis, in 1872 opgericht voor lijders van don Israël, godsdienst, is geheel kostelooze ver pleging van minvermogenden, ook uit kleinere kerkelijke gemeenten buiten Den Haag, die dan echter 1.per dag en per patient vergoeden, behoudens eene jaarlijksche subsidie, afwisselend van f 10.tot f 50. In buitengewone omstandigheden of als de plicht der menschenliefde ’t gebiedt, kunnen ook lijders van andere gezindten worden opgenomen. Voor lijders aan besmettelijke ziekten is eene afzonderlijke barak, in den tuin van het Gebouw, bestemd. Ook betalende patiënten worden aangenomen. Voor dezen zijn afzonderlijke vertrekken. Het tarief van verpleging enz. bedraagt voor laatstge noemde catagorie: ƒ3.50, ƒ2.en 0.75 daags voor ingezetenen der gemeente; en ƒ4.50, ƒ2.50 en ƒ1.50 voor ingezetenen van andere gemeenten. Voorts is er gelegenheid tot het gebruiken van baden, ook door externen. De hoofbron der inkomsten van het gesticht (dat eene Begroeting van ruim ƒ5000.heeft) bestaat uit vrijwillige contribution en offeringen, toelagen van Kerkelijke Besturen of Vereenigingen in renten van aan het Gesticht bij schen king toebedeelde fondsen. Tegenover vergoeding van verpleeg- kosten door betalende patiënten staat de uitgaaf, te hunner behoeve, van buitengewone verplegingskosten. Deze patiënten immers behoeven behalve het bovengenoemd tarief, niets

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 124