C4 Soepinrichting voor behoeftige Israëlieten te ’s-Gravenhage. Gierstraat. Het doel dezer instelling is het verstekken van voorschot ten die door de geldnemers in 25 wekelijksche betalingen Leenfonds der afdeeling ’s-Gravenhage van de Maatschappij tot out der Israëlieten in Nederland. Het doel der Soep-Inrichting voor behoeftige Israëlieten te ’s-Gravenhage is telken jaretusschen 1 October en 1 April, dus gedurende twee tot zes maandeneenige malen ’s weeks of wel eiken dagnaar mate de middelen reikensoep of andere warme en voedzame spijs uit te reiken aan arme Israëlieten. Ook armen van andere gezindten worden tot deze uitdee- lingen toegelaten. De middelen worden gevonden uit: a. vaste jaarlijksche contributie of andere vrijwillige bijdragen; 6. huur-opbrengst van een gedeelte van den eigendom waarin de instelling ge vestigd is; c. eene jaarlijksche collecte of inschrijving. Het Bestuur der Inrichting is samengesteld uit ten minste twaalf leden, die, telkens voor den tijd van twee jaar, bij volstekte meerderheid van stemmen, een voorzitter, vice- voorzitter, secretaris en penningmeester kiezen. Het tegenwoordige bestuur is samengesteld uit de heeren: L. Simons, president, mr. M. Polak Daniels, vice-pres., Mr. J. van Praag, secretaris, D. Sarluis, penningmeester, Aug. Belinfante, M. L. Prins, A. Bloch, J. A. Senator, Th. D. Hanau, M. Henriquez Pimentel, Mr. I. M. Hijmans, 0. Stibbe, Aug. Belinfante jr., A. Denekamp.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 131