67 Dit Weldadig Genootschap een der oudste in Den Mesehiebath Neefesz Mischéneth Zekeniem. c door vrijwillige bijdragen, schenkingen, legaten; d door de renten van kapitalen, door de Afdeeling voor de instelling verkregen. Indien al deze baten ontoereikend zijn om de instelling overeenkomstig haar doel te doen bestaanontvangt zij sub sidie uit de kas der Afdeeling. Volgens de balans-rekening van 1888 bedroeg de effecten rekening ƒ2525.en was bij de Rijkspostspaarbank belegd f 808.65, bij de Nutsspaarbank f 76-1.11 terwijl aan cassa f 687.82 aanwezig was, Dienst 1889 begon de reservereke ning met een voordelig saldo van f 13.99. In 1887 was er een totaal aan stortingen van f 5591.20 in 1888 5934.30 en daarentegen teruggenomen: in 1887 f 6129.60, in 1888 6061.92. De grootste storting was 1000.de kleinste 0.05, het hoogste teruggenomen bedrag 1507.29, het laagste 0.75. Het Bestuur bestaat uit de HeerenH. de Jong, President M. Simons Lzn., Penningmeester, Mr. M. Polak Daniels, Secretaris; Aug. Belinfante Jr., Isidor Cohen, M. E. Belin- fante, Mr. H. A. van Raalte, A. Denekamp, A. S. Bevis sen, L. van Praag en G. J. Hartogensis. Was oorspronkelijk aldus genoemd. De naam Mishenet Zeke niem (steun der ouden) waaronder de instelling bekend was, en die zij voerde is waarschijnlijk later aangenomen in tegenstelling van eene geheel soortgelijke vereeniging, die den naam Tiferelh Bachoeriem (Sieraad der jongelingen) voert.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 134