70 en haar van kindergoed te voorzien. Bovendien krijgen die Kraamvrouwen van wege deze instelling ook 6 dagen achter een smakelijk en krachtig middageten. De ontvangsten bestaan uit contributies., rente van aan gekochte pandbrieven enz. Het Bestuur bestaat uit de DamesEdersheimv. d. Arend; Belinfante—Hertzveld en J. Berenstein. Der Vereeniging ontviel onlangs hare waardige en ijverige Presidente Mevr. SimonsDuparc. In haar plaats werd be noemd haar dochter Mevr. HartogensisSimons. Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Joodsehe vreemdelingen. De Vereeniging heeft ten doel, de behoeftige Joodsehe vreemdelingen, van waar ook komende, van de allereerste levensbehoeften te voorzien, en hun zooveel mogelijk in staat te stellen de reis naar elders te vervolgen. Deze Vereeniging in 1885 opgericht, heeft steeds de meest mogelijke moeite om in stand te blijven, en toch, blijkt dagelijks meer en meer dat zij in eene dringende behoefte voorziet. De sym pathie die zij van de ingezetenen ondervindt is echter niet van dien aard, dat zij op voldoende wijze die ongelukkigen kan ondersteunen, hoewel deze in de meeste gevallen hoogstens slechts éen etmaal in Den Haag vertoeven. Het Bestuur bestaat uit de HeerenM. SimonsPresident; Mi’. M. de Pinto, Vice-President; A. S. Levison, Penning meester; G. J. Hartogensis, Secretaris; D. van Oven, L. Lansberg en E. Edersheim Bz. Berenstein’s Fonds. Dit fonds is door den WelEerwaarden Heer B. S. Berenstein

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 137