lÈÈÈÈÈÈÈÈSÈÈÈ' x) Merula volgde deze spelling niet. Eene bevriende hand en kundige pen schreef dit stuk naar het origineel af, te vinden in het zwart-bont register der Rekenkamer van Holland fol. 138 verso, Rij ksarchief te ’s-Gravenhage. yTaar in jaar uit, sedert bijna een halve eeuw, is er ge- yj klaagd en geroepen en geschreven over het stiefmoe- ’xv derlijk beheer van het prachtige Haagsche Bosch. Niet onaardig is het eens in herinnering te brengen welke beve len Philips de Schoone als Graaf van Holland «uptie onder- houdenisse gaf. Deze ordonnantie (2e renovatie van ’t placaet op ’thout van de Hage, zijnde de 1° van 12 Jan. 1460 (1461) in de fransche taal) is wel afgedrukt bij Merula bl. 133 in «placaten ende ordonnantiën opt stuck v.de Wil dernissen, Haag mdcv. (1605)», maar wie bezit dien bundel, en wie bladert er in? Toelichtingen zijn overbodig. ORDONNANCIE gemaict in de jae XIIIIc XCVIII by wijlen den Coninck van Castilien uptie onderlwudenisse van den Bosch in den Hage in Hollant. Phillips by de gratiën Goods etca. Allen den ghenen die desen Irën (letteren) zullen zien saluyt. Alsoe tot onser ken- @Ver het j~|aagscl]e Bosch.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 140