83 10 Maart 1705 8 8 April 1680 van St. Annalandtuit 20 8 Mei 1673 40 40 40 40 40 40 40 40 4 Nov. 1719 5 Junij 1696 11 Junij 1680 20 Aug. 1725 11 Junij 1780 In het register van 1678 staat van 4 February bij abuis het jaartal 1682, dit is in de hier volgende lijst verbeterd. Teneinde het raadplegen dezer lijst gemakkelijk te maken is zij volgens het A. B. C. gerangschikt en zijn de bij elkander behoorende familienamendie somtijds verschillend geschreven zijn, of alleen maar met een heerlijkheidsnaam vermeld zijn, voor zooveel dit doenlijk was, bij elkander gezet. de Bije? 2) van Aerssen of Doublet. d’Hr. van Aerssen Hr. van Ossendreeht, twee wapens. dheer van Albrantswaert Collonnel etc. de Heer van Albrantswaart. de Heer van Albrantswaert. Vrouw Cornelia van Alekemade vrouwe van Isehot, wed® van Jonekr. Philippus de Stembor, in de Spuijstraet. Mevrouw van Alphen. de vrouw van Alphen. de vrouw van St. Anna Landt Mevr, van St. Annalandt. de vrouw voorhout. jonekr. Cornelis d’aumale geboren grave van Aumale, in de corte breestraet 10 7 Febr. 1798 7 Oct. 1704 17 Maart 1679

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 150