SG 29 Jan. 1679 5 23 Sept. 1730 40 23 Maart 1685 40 2 Maart 1696 20 Dirck de Cock int Lap- 5 13 Dec. 1681 4 Julij 1705 Hoeuflt of de Jonge? 3) Nobelaer? van Bueren. 4) lees Cauw. 5 5 dlir van d’heer van de wed', van dheer Ewoudt Brandt Griffier' van den Leenhove van Hollt. vrouwe Belia Brandtwijck van Block- landt. dhr. Diderick Bremans, heer van St. Elisabetspolder. dhr. Bressi quartierschout van den Bosch. 40 Mevr. Bressi. 40 d’huijsvr. van d’hr. Secrets Bueren. 40 de Hr. Secretaris van Beuren de huijsvr. van d’hr. van Buttingen 2). 20 de Heer van Buttingen. 40 de huijsvrouwe van de Heer Capteyn Buijs op de veercaeij. 10 de Hr. en Mr. Johan van Buijtenheijm. 40 Cabaauw 3) int noordeijnde. 40 Cabaauw int noordeijnde. 40 de adt. Mr. Jonas Cabeljaauw. 20 dheer Grifier Caauw 4). 20 Juflfr Cauw.40 de Raetsheer Cauw. 40 den adt. mr. Straetje. de weduwe van adt. Mr. Johan de Cock, d’huijsvrouw van de Hr. doctor Cock. 22 Nov. 1696 27 Maart 1690 8 Sept. 1712 22 Oct. 1698 28 Junij 1712 4 Jan. 1667 22 Maart 1736 5 Sept. 1678 5 Sept. 1678 8 Dec. 1680 19 Julij 1683 25 Oct. 1701 30 Junij 1708 8 Sept. 1677

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 153