88 20 1704 40 26 Aug. 1678 40 1681 1) de la Faille. 20 40 10 40 40 20 20 40 20 20 40 40 20 20 20 20 20 24 julij 1679 20 Maart 1687 20 April 1634 29 Aug. 1733 18 junij 1682 9 jan. 1693 2 Nov. 1683 30 Apr. 1689 4 Feb. 1702 28 Sept. 1704 13 Oct. de huijsvrouw van der Esch. de Baronnesse van Eijnatte. mevrouw fagel in de nobelstraet. dhr president fagel. de wed®. van dheer president Fagel. de hr. griffier Fagel int’ noorteijnde. Juffr. Maria Fagel in d’houtstraet. d’Raetsheer Fagel. Juffr. Jacoba Fagel. de wed”, van d’Hr. griffier Fagel. Juffr. Corn. Fagel. Mevr, de La faeilje 28 Julij 1712 12 Oct. 1673 18 Nov. 1680 11 jan. 17 Feb. 1690 18 Dec. 1692 20 Junij 1705 27 Julij 1705 20 Feb. 1706 30 Apr. 1727 5 Nov. 1723 de wed. van dheer Gerrit van der Does, de wed®, van d’heerBurgemr. Willem van der Does int Voorhout. Mevr, van der Does. de hr. en mr. Dirk van der Does. de Hr. Jan van der Does, heer van Bergstijn. dhr. en mr. Marcus Doudijns, pensi onaris van Briell. 5 de wedc. van d’hr. fiseael Doudeijns. 20 de Heei’ Alexad. Baron van Drinborn. 40 dheer Commandeur Caesar Duijck. de wed. van dhr. Born. Duijvensop de princegraght. dhr. Cornelis Duijvensse. van dhr. Commissaris

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 155