89 14 Nov. 1729 40 4 Maart 1683 10 3 April 1687 40 2 junij 1683 den adt. mr. Johan 5 1721 1677 5 Godin. 11 Nov. 1705 9 Maart 1680 40 40 5 5 5 40 40 40 40 20 40 24 Dec. 1697 3 Pee. 1719 23 Aug. 1729 14 Nov. 1675 13 Sept. 1679 20 Sept. 1704 5 Dee. 1679 5 5. 15 Oct. 23 Sept. 1673 15 Oct. 4 Febr. 1678 de Hr. Audit. Mr. Johan Bernard de la Faille. ambassadeur van Spange don Esta- phano de gammarra. de huijsvrouw van adt. Nicolaes Gelt- saek. Mevr, van Gent. den Hoog Ed. Welgeboore Heer heer Johan baron van Ghent. dhr. Bartholomeus de Glinthbailliuw van Wilhem stadt. dhr. reekenm. Godyn. Juffr. Godin. Vrouwe Corn. Godin, huijsvr. van de Hr. Sonsbeeek. Mevr. Goor. de huijsvrouw van van der Gracht, den adt. Mr. Johan van der Gracht, de huijsvrouw van den adt. van der gracht op de Singel. de wed. van dheer fiseael graswinckel 20 de huysvr. van d’heer van Groenevelt int voorhout. Mevrouw van Oudt Haerlen. de Luijt. van der Haer in de raem. juffr. Cornelia van der Haer. de adt. mr. marinus van der Haer op de groote mart. 15 Oct. 1682 8 Febr. 1674

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 156