91 40 20 dhr. pensionaris 28 Maart 1675 5 17 Aug. 1672 1681 40 19 April 1667 40 z) Huygens. 21 Dec. 1711 22 Aug. 1677 20 April 1677 24 Nov. 1731 14 Jan. 1672 10 20 11 Nov. 1681 4 April 1687 14 Julij 1695 19 Nov. 1697 6 Julij 1699 10 5 40 40 40 20 20 20 20 40 40 1 Maart 1687 30 Julij 1704 29 Junij 1711 18 Jan. 1729 16 Maart 1734 3 Sept. 1733 15 Dec. 1679 23 Mei van Hogen de command, van Hill. de huijsvrouw van dhr. ridtmr. van Hille. de. huijsvrouw van van der Hoeck. 5 dhr. ridtmr. Leonardus Hoeuft. 40 Jonckv. Geertruijdt Hoeuft van Oijen. 20 den adt. mr. Gijsbrecht houek int westeijnde. de wagenmr. van den Honaert in de spuijstraet. dhr. wagemr. de wed', van Honart. juffr. Anna van den Honaert. Juffr. Anna van den Honert. do Hr. van den Honaert. Mevr. Hooft (begr. 18 Dec. 1726). Juffr. Agnes Hooft. vrouwe Agnes Hophuijsvr. van de Heer Telenus. mijnheer de raetsheer Houwaert in het noordende. dheer Luijt. Frangoijs Huet. d’heer van Suijliehem ’j. dhr. van Zelem d’hr. Constantyn Huijgens. d’hr mr. Louis Huijgens, gekomen van Rotterdam. van den Honaert. dhr. raedsheer van den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 158