93 5 40 16 Oct. 1696 1727 1672 maes. 1667 40 31 Oct. 1689 40 1667 5 Dec. 5 20 Jan. 10 Dee. 1671 1685 40 40 40 40 40 10 40 20 40 40 20 5 5 5 10 6 Maart 1683 17 Maart 1684 21 Maart 1725 12 Nov. 1728 23 Junij 1732 15 Oct. 1727 15 Oct. 20 Nov. 1675 27 Oct. 1676 16 Oct. 10 Jan. 1676 30 April 1667 14 Julij 2 Junij 1692 30 Mei 1715 5 Maart 1675 dhr. Raetshr Lier in d’houtst. de Hr. van de Lier. de liuijsvrouw van dheer Lodesteijn in de nieuwe molstraet. dhr. en mr. Arendt van Lodesteijn. 20 dhr. reeckenmeester Lodesteijn. Mevr. Lodestein. Juffr. Lodesteijn. Mevr. Anna Maria Lodesteijn wed0, van der Haer. dhr. Pieter van Loonop d’prince- graght. Mevr, van Loon. Mr. Pieter van Loon. de wed0, van dhr. commissaris Luch- tenbureh. de wed0, van dhr Dirck Maes. de Baljouw Maes tot Lis. de wed0, van de heer poulus Juffr. Mario, int westende. mevrouw mario opt huijs te Wester- beeck. dhr. Collonel mario op de mart. Vrouwe Machtelt van Mario douariere van Hoogh. Ed: geboore Heer van Esde. de hr. Jacob van der Meer, heer van Alphen, int voorhout. huijsvrou van de comijs meerman int westeijnde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 160