95 20 40 4 Jan. 1684 10 21 Dee. 1715 1673 40 6 Dec. 1678 40 20 Junij 1678 5 zie ook op Cabauw. 27 Jan. 1731 16 Apr. 1694 9 Jan. 1719 9 Sept. 1681 40 20 40 40 5 20 40 40 5 1 Aug. 1705 16 Julij 1678 16 Jan. 1673 8 Maart 1725 25 Junij 1695 13 Jan. 1725 6 Junij 1726 10 Nov. 1684 29 Mei 16 Nov. 1674 de Heer Johan van Nispen. dhr. Cornelis Nobelaer heere van Ca bauw Jonckr. Wilhelm Nobelaer heer van Kerckwerve. Mevrouw van Kerckwerven. dhr. Thesaurier Noortwyek. vrouwe Willemina van der Noot wed', van dhr. Nicolaes van den Boeckhorst heere van Wimmenum. de gravinne van Noyelle. (bedrag niet ingevuld de Heer van Olderson. de hr. van Opmeer. Juffr. van Oijen. Mevr, van Oijen. de wed’, van d’hr. en mr. Martinus Paedts. juffr. Pandelaer in tnoorteijnde. met 16 quartieren van dhr. Capitain Simon Panhuijse. dhr. Pensionaris Panhuijse op de fluele burgwal. vrouwe Johanna paret wed. van dhr. Bartholomeus van Wouw, ridder, etc. 20 Juffr. Petronella Gijsberta Paret. 40 d’huijsvr. van d’hr. Petrus Pelt, op d’ Kneuterdijk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 162