96 5 20 8 Mei 1698 10 10 Feb. 1689 20 18 Sept. 1705 23 Dec. 1673 3 Dec. 1682 26 April 1673 25 Maart 1682 8 Aug. 1687 5 40 20 5 20 40 40 5 3 Oct. 1702 3 Maart 1674 3 Oct. 1678 25 Junij 1696 13 Feb. 1698 6 Junij 1700 23 Dee. 1680 9 Dec. 1729 22 Febr. 1683 29 Julij 1728 21 Dec. 1697 1 Nov. 1678 mr. Huijbert 14 Oct. 1704 5 April 1675 de Hr. Ignatius Pelt. juffr. Johanna Persijn in het noort- eijnde. dheer Commissaris Willem Persijn. dhr. Nieolaes van Persijn bailliuw van Rhijnsburgh. de wed', van d’hr. Bailliuw Persijn int Noortende. 20 d’hr. en mr. Reijnier Persijn. 20 dhr. raedtsheer Podts (paedts?). 40 de Hr. Otto de La Porte, de Massaldo. 40 de huijsvrouw van den adt. mr. Johan Pijll. Mevrouw Quevellerius. Mevr, de Raat in de nieuwestr. HoogEd.Welgebooren Heer, Heer Hen drick van Raedtsfelt. Heer van d’Eisen. 40 d’Hr. Baron Rech. 40 den capitain renesse in de houtstraet. 10 dhr. Luijt. Reymels. 40 de huijsvrouw van adt. Roosenboom. d’hr. Bailliu Adriaan Rosa int West- eynde. d’huisvr. van d’hr Rosander. dhr. secretaris ruijs in de raemstraet. dhr. Luyt. Ruijseh in de wagestraet. 20 d’hr. Fiscaal Ruijseh. 40 d’huijsvr. van d’hr Commies Ruijseh inde Wagest.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 163