98 13 Oct. 1673 10 3 Feb. 1677 1725 19 Mei 1665 1696 40 1 Junij 1683 15 April 1673 14 Oct. 1680 1704 1711 20 20 20 5 20 40 40 20 10 17 Junij 1680 15 Dec. 1678 21 Feb. 1704 5 Nov. 1706 23 Apr. 1708 5 40 11 Junij 1701 24 Oct. 8 Nov. 1719 9 Nov. 1729 18 Oct. 1679 25 Mei 23 Mei 25 Apr. 12 Oct. 1711 8 Sept. 1675 dhr. collonel Soutelande in de nieuwe molstraet. dhr. Diderick van Soutelande in het voorhout. Mevr. Soutelande. de Hoog Ed. Heer Soudtlandt. Mevr. Soutman. de Hr. Burg. Adriaan Spieringshoek. memorie. den oudt burgemeester Splinter in de harderstraet. 5 de wed', van de burgemr. Splinter zalr. 20 d’hr. en mr. Nieolaes Splinter Burgem. en kerkmr. memorie, de wed", van de Burgemr. Splinter. Juffr. Splinter, de Heer Splinter. de huijsvr. van dhr. Alexander Sprons- sen. dhr. Griffier Spronssen. den commissaris van der Stael in de wagestraet. juffr. Stalperi op de plaets. dhr. Ontvanger Pieter Stalpert van der Wiele. dhr. Doctor Johan Stalpert van der Wiele. 40 de wed', van d’heer Professor Stalpert. 20 juffr. Agnes Stalpert. 20 Juffr. Stalpert. 40

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 165