99 40 1732 10 23 July 1667 5 7 July 1678 5 22 Mei 1679 12 Dec. 1682 15 Jan. 1729 1711 J 14 Junij 1715 27 Julij 1676 1 April 1667 20 Julij 1712 12 Sept. 1685 27 Sept. 1679 1687 1719 1702 5 5 40 20 20 40 20 40 20 5 27 Dec. 21 Sept. 1672 19 Dec. 6 Nov. 1675 3 Dec. 1675 11 Oct. 31 Oct. 2 Dee. 19 Julij 1697 van Strijen in de Maria Stalpert van d. Wiele. dhr. ridtmeester Steenhuijsen heere van Malde in de houtstraet. den adt. meester Jacob van Strijo in de Houtstraet. adt. mr. Johan nieuwestraet. dhr. secretaris Andries van Strijen. de Hr. praes. Strijen. d’wed. van d’hr. de Swart, de wed0, van d’hr commissaris van Teffelen. Mevr. Thirry. dheer Griffier van der Tocht, mevrouw van Toll op de kneuter- dijek. jonckr. Jan Lowijs de La Torre in het westeijnde. 20 de wed0, van dheer Francois de la Torre heere van Valckenis (dit is Isa bella de Boisot). 40 Vrouwe Susanna Civile Du tour, dou- ariere van Hemmena. de Huisvrouw van de Hr. Trooyen. den adt. valck op do prineegracht. juffr. jacomina Valck op de Kneuter- dijck. 20 de Heer Valkenaer. 40 de wed0, van dheer Francoys Vallera. 20 dheer agent van der Veecke. 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 166