101 13 Dec. 1673 5 24 Aug. 1675 1690 1667 10 40 21 Febr. 1665 10 17 Nov. 1690 40 24 Nov. 1667 5 Dee. 1679 19 Aug. 1 Dee. 17 Aug. 16 Nov. 17 Sept. 23 Mei 1690 1711 1723 1690 1694 1695 40 40 5 40 20 40 5 20 16 Nov. 24 Maart 1667 28 Dec. 1725 11 Maart 1687 16 Aug. naer. 2) Ruijchrock? Dit is Wassenaer. 40 de vrouw van der Werven 2) in het Voorhout. Jr. Pieter Ernst van We vort, hr. van Ossenbergh. dheer postmr. Wilbrenninek. de wed®, van de heer postmeester Wilbrenninek, mijnheer de Wilhem in de nieuwe straet. den adt. mr. Hendrick Winckel. juffr. Elisabet vlooswijck in de wage- straet. dheer Voorburgh, oudt burgemr. der stadt Rotterdam. 20 d’huisvr. van d’hr. Johan Voorburgh. 5 de Heer Voorburgh. 20 de Hr. Raetsheer de Vries. 40 dhr Bonifacius van Vrijbergen op de Vijverberg. Juffr. Maria van Vrijberghen. mevr, de Wael in de molestraet. mevr, van d. Waeij, dhr. Abraham Walchert. de Heer van Obdam Luijt. admiraal genei, der vereenigde nederlanden. WelEd. Geboore vr. van Obdam. l) de Ho. Ed. Hr. Jo”. Jacob van Wasse- 19 Mei 1682 13 April 1684

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 168