102 5 5 12 Mei 1700 40 26 Maart 1689 40 Turf. K. 30 Deo. 1 Aug. 5 Jan. 10 Feb. 9 Nov. 12 Jan. 2 Jan. 4 Feb. 3 Sept. 1672 1675 1706 1706 1725 1728 1698 1708 1678 40 40 40 40 40 20 Zie op Vileers. Een aardig gebruik wordt ons bekend door een Appointe- ment van Bnrgenieesteren van ’s-Gravenhage, in dato 13 Sept. 1743. Aan twee bewoners van de Westzijde van het Spui aan den vleugel van de Kapelsbrugge wordt toegestaan dat van yder Ton Turff die voor haare Huysinge sal werden ge lost aan haar sal werden uytgekeert eene Turft', ingevolge van het oude gebruik. Den Haag. juffr. van Wouw int noorteijnde. dheer jaeob van Wouw, drost van Heesenleen. d’hr. en mr. Willem van Wouw, op d’mart. 40. d’Hr. capt. van Wouw. Juffr. Agnis van Wouw. de Heer van Wouw. Juffr van Wouw. de hr. van Wouweren int voorhout. Mevr, van Yssel. dhr. Alexander Soete de Laecke de Villers, Heere van Villers, Sevender, Potshoeck etc. de Ho. Ed. Welgeboren Hr. Heer Phi lips Zoete de Laecke de Villers, Heer van Villers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 169