INHOUD. xx vm 6 36 21 26 33 34 1 2 3 Bladz. vn XXI Kalender Officieele opgaven Naamlijst der Burgemeesters van ’s-Gravenhage sedert 1780—1794 Joost van den Vondel’s Hulde aan ’s-Gravenhage in den aanhef van zijn Geboorteklok van Willem van Nassau De Haagsche Ooievaar Dr. 0. E. van Koetsveld, De Zuiderkerk L. J. J. Hageraats, li. K. pr., De Stichter van ’s-Gravenhage De Gebouwen van het Binnenhof in den franschen tijd bedreigd M. A. v. E. v. d. K., De Oude-Mannenberg Was de oude tijd zooveel beter? Het Schoorsteenvegerstraatje «Kleyn Samenspraak] e over de inenting der Kinder- pokjes in Den Haag (Afeif aanteekening van Dr. R. Krul)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 170